Demontage van afzonderlijke meubels

 

In deze rubriek hebben we alle wetenswaardigheden in verband met de demontage van afzonderlijke meubelsvoor u samengevat. Met afzonderlijke meubels bedoelen we bijvoorbeeld zetels of sofa’s die uit slechts één element bestaan. Ook al kunnen dergelijke meubels in principe eenvoudiger en sneller worden gedemonteerd dan elementgroepen, moet u in elk geval met de volgende punten en instructies in de rubriek ‘Vóór de montage’ rekening houden. Daarbij wordt in de omgekeerde volgorde als bij de montage te werk gegaan.

 


1. Trek de stekkers uit de stopcontacten!

Bij alle zitmeubels met elektrische comfortfuncties moet u deze eerst zonder spanning zetten door alle stekkers uit de stopcontacten te trekken.

2. Referentiedocument montagehandleiding

De belangrijkste referenties voor de demontage van de elementgroepen zijn de afzonderlijke montagehandleidingen. Die A4-bladeren worden tijdens het productieproces in de fabriek onder elk element aangebracht. Per element wordt een montagehandleiding en indien nodig een set toebehoren meegeleverd.

In de montagehandleiding wordt duidelijk weergegeven over welk element het gaat en hoe het element wordt aangevuld en gemonteerd. Een montagehandleiding kan er bijvoorbeeld zo uitzien (voorbeeld van een kruk):

Op de kleine afbeelding links bovenaan ziet u dat dit element een zitelement van rechts buiten (donkere rechthoek ‘K030 HOCKER’) is.

3. Demonteer alle losse elementen

Bij sommige projecten is het niet nodig om alle afzonderlijke elementen opnieuw te demonteren. Toch adviseren we u om bij grotere projecten (bv. bij het verhuizen) alle uitstekende delen opnieuw los te schroeven.

⇒ Opgelet! Voorzorgsmaatregelen bij de demontage van losse elementen

  • Bescherm uw vloer! Leg daarom een deken of iets dergelijks onder het zitelement.
  • Werk hiervoor altijd met minstens één persoon samen.

Zo demonteert u losse elementen

  1. Leg het zitelement in de in de montagehandleiding weergegeven stand. Meestal is dat op zijn rug of op zijn zijkant.
  2. Demonteer de losse elementen op de manier die in de montagehandleiding wordt beschreven.
  3. Bewaar zeker alle elementen, incl. schroeven andere materialen, zorgvuldig!
  4. Bij modellen met krokodilverbindingen is de rugleuning niet vast met het zitelement verbonden. Wanneer u de rugleuning in die gevallen wilt losmaken, moet u ze gewoon naar boven uit het zitelement heffen.