Privacybeleid

De bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend binnen het kader van de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met dit privacybeleid informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u onze website of onze diensten gebruikt.

ROM ag (“ROM”) verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend binnen het kader van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierna informeren wij u over het soort, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. U kunt deze informatie te allen tijde raadplegen op onze website www.rom.be.

Verantwoordelijke persoon | Contactfunctionaris gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijke aard is:

ROM sa
Industriestrasse 38 4700 Eupen België Als u vragen of opmerkingen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met info@rom.be. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van ROM op bovenstaand adres, t.a.v. Andreas Knippert.

Reikwijdte van de gegevensbescherming

Gegevensbescherming heeft betrekking op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, d.w.z. alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer bijzondere kenmerken. Gebruiksgegevens zijn gegevens die noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze website, zoals het begin, het einde en de omvang van het gebruik van de website door de gebruiker.

Automatische verzameling van gegevens over website bezoeken

Wanneer u onze website www.rom.be bezoekt, zendt uw apparaat om technische redenen automatisch bepaalde gegevens door. De volgende gegevens worden gescheiden opgeslagen van alle andere gegevens die u ons eventueel meedeelt:

 • Datum en uur van toegang
 • Browsertype en -versie
 • Besturingssysteem
 • URL van de eerder bezochte website hoeveelheid verzonden gegevens domein opgeroepen
 • Melding van succesvol opvragen van gegevens Zoekterm bij gebruik van een webbrowser
 • Verkort/geanonimiseerd IP
 • Volledig IP-adres (voor maximaal 14 dagen)

Deze gegevens worden om louter technische redenen opgeslagen en zijn niet aan een bepaalde persoon gebonden. De gegevens over de toegang tot de website worden gebruikt voor foutenanalyse en om de veiligheid van de systemen te waarborgen. Het volledige IP-adres wordt opgeslagen voor een korte periode van niet meer dan 14 dagen in het legitieme belang van de verwezenlijking van de opgesomde doeleinden.

Cookies

Wij gebruiken “cookies” om u verschillende functionaliteiten te bieden en om uw gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden die via uw browser op uw computer worden opgeslagen. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u het opslaan van cookies op uw computer uitschakelen door uw browserinstellingen dienovereenkomstig aan te passen. Wij wijzen u erop dat de functionaliteit van de website kan worden aangetast en het scala aan functies kan worden beperkt indien u cookies uitschakelt. In het bijzonder gebruiken wij cookies met een unieke identificatiecode om uw browser opnieuw te identificeren (voor meer details, zie de rubriek “Google Analytics”).

Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Op basis van onze legitieme belangen maken wij gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie), een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”), om de toegang tot onze site en in onze apps te evalueren en om een planning voor het bedrijfsbeheer te kunnen uitvoeren. Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw afgekorte en dus geanonimiseerde IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gedetailleerde informatie over hoe Google uw gegevens gebruikt, kunt u vinden in het privacybeleid van Google. www.google.com/policies/privacy/. Google is onderworpen aan de Privacy Shield-overeenkomst. Wij gebruiken Google Analytics met de anonimiseringsfunctie. Door middel van deze add-on wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene verkort en geanonimiseerd door Google indien de toegang tot onze internetpagina’s afkomstig is uit een lidstaat van de Europese Unie of uit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. U kunt Google Analytics deactiveren met behulp van een browser add-on indien u deze analyse niet wenst. U kunt deze add-on downloaden via de volgende link tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. U kunt ook de bovenstaande optie “Ik weiger de opslag van mijn gebruikersprofiel” activeren, waardoor de Google Analytics-dienst op onze website voortaan in uw browser wordt uitgeschakeld. Gegevens over gebruikersgebeurtenissen in Google Analytics worden na 38 maanden gewist.

Gegevensbeveiliging

Uw verbindingen met onze website zijn beveiligd met de modernste versleutelingstechnologieën. De mate van bescherming hangt altijd af van welke encryptie uw internetbrowser ondersteunt. U kunt zien of een afzonderlijke pagina van onze website gecodeerd wordt verzonden door de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser. Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten die door de Europese richtlijnen en verordeningen worden verleend. Indien u één van de onderstaande rechten wenst uit te oefenen, volstaat het ons te schrijven op het hierboven vermelde adres.

 • Recht op bevestiging en recht op toegang – wij bevestigen u graag of wij persoonsgegevens over u verwerken, om welke gegevens het gaat en met welk doel ze worden verwerkt.
 • Recht op rectificatie – indien de gegevens waarover wij beschikken onjuist zijn, zullen wij deze uiteraard met alle plezier corrigeren.
 • Recht op wissing – indien u wenst dat uw persoonsgegevens worden gewist, zullen wij aan uw verzoek voldoen voor zover dit wettelijk mogelijk is. Indien gegevens om wettelijke redenen moeten worden bewaard, zullen zij worden afgeschermd. De gegevens zijn dan niet meer beschikbaar voor verder gebruik.
 • Recht om verwerking te beperken – indien u het gebruik wenst te beperken, zullen wij uw verzoek inwilligen waar dat wettelijk mogelijk is.
 • Herroepingsrecht – indien u een reeds gegeven toestemming wenst in te trekken, zullen wij uw verzoek dienovereenkomstig opvolgen.
 • Recht van bezwaar – indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig Art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig Art. 21 DSGVO, voor zover daarvoor gronden bestaan die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval beschikt u over een algemeen recht van verzet, dat door ons ten uitvoer wordt gelegd zonder dat een specifieke situatie wordt gespecificeerd. Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op herroeping of verzet, volstaat het een e-mail te sturen naar info@rom.be.

U hebt ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen.