Ochrona danych

Ochrona Twojej prywatności i Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. Dlatego wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w ramach przepisów prawa ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych informujemy Cię o danych osobowych, które gromadzimy podczas korzystania z naszej strony internetowej lub naszych usług.

ROM ag („ROM”) gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe wyłącznie w ramach przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Poniżej informujemy o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Zawsze możesz sprawdzić te informacje na naszej stronie internetowej www.rom.be

Odpowiedzialny | Kontakt | Inspektor Ochrony Danych

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

RZYM
Industriestraße 38 4700 Eupen Belgia W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych, prosimy o kontakt pod adresem info@rom.be Z inspektorem ochrony danych ROM można się skontaktować pod powyższym adresem, z. Hd. Andreas Knippert, dostępny.

Zakres prywatności

Ochrona danych dotyczy danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobę fizyczną uważa się za możliwą do zidentyfikowania, jeśli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jedna cecha specjalna. Dane o użytkowaniu to dane, które są niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej, takie jak początek, koniec i zakres korzystania z witryny przez użytkownika.

Automatyczne zbieranie danych o dostępie do strony internetowej

Kiedy wchodzisz na naszą stronę www.rom.be, Twoje urządzenie automatycznie przesyła określone dane ze względów technicznych. Następujące dane są przechowywane oddzielnie od wszystkich innych danych, które możesz nam przekazać:

 • Data i godzina dostępu
 • Typ i wersja przeglądarki
 • system operacyjny
 • URL poprzednio odwiedzanej strony internetowej ilość przesłanych danych domena, do której uzyskano dostęp
 • Powiadomienie o pomyślnym pobraniu danych wyszukiwanych haseł podczas korzystania z przeglądarki internetowej
 • Skrócony/anonimowy adres IP
 • Pełny adres IP (maksymalnie 14 dni)

Dane te są przechowywane ze względów czysto technicznych i nie są kojarzone z konkretną osobą. Dane o dostępie do serwisu wykorzystywane są do analizy błędów i zapewnienia bezpieczeństwa systemów. Pełny adres IP jest przechowywany przez krótki okres do 14 dni ze względu na uzasadniony interes w realizacji wymienionych celów.

ciasteczka

Używamy plików „cookies”, aby zapewnić Ci różne funkcje i poprawić komfort użytkowania. Pliki cookie to małe pliki, które są przechowywane na Twoim komputerze za pośrednictwem Twojej przeglądarki. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz wyłączyć przechowywanie plików cookie na swoim komputerze, odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki. Należy pamiętać, że w przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność strony internetowej może być ograniczona, a zakres funkcji może być ograniczony. W szczególności używamy plików cookie z unikalnym identyfikatorem w celu ponownej identyfikacji Twojej przeglądarki (więcej informacji w sekcji „Google Analytics”).

Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

W oparciu o nasze uzasadnione interesy korzystamy z Google Analytics (z funkcją anonimizacji), usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Inc. („Google”), aby ocenić dostęp do naszej witryny i aplikacji oraz aby móc planować biznes. Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej (w tym skrócony, a tym samym zanonimizowany adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania przez Ciebie z witryny, tworzenia dla nas raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak Google wykorzystuje Twoje dane, zapoznaj się z polityką prywatności Google. www.google.com/policies/privacy/. Google podlega Umowie Tarczy Prywatności. Korzystamy z Google Analytics z funkcją anonimizacji. Za pomocą tego dodatku adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym . Możesz dezaktywować Google Analytics za pomocą dodatku do przeglądarki, jeśli nie chcesz tej analizy. Możesz pobrać ten dodatek ze strony tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Możesz również aktywować powyższą opcję „Odmawiam zapisania mojego profilu użytkownika”, co spowoduje wyłączenie usługi Google Analytics na naszej stronie internetowej w Twojej przeglądarce. Dane o zdarzeniach oparte na użytkownikach z Google Analytics są usuwane po 38 miesiącach.

ochrona danych

Twoje połączenia z naszą witryną są chronione przy użyciu najnowocześniejszej technologii szyfrowania. Poziom ochrony zawsze zależy od tego, jakie szyfrowanie obsługuje Twoja przeglądarka internetowa. Możesz stwierdzić, czy dana strona naszej witryny internetowej jest przesyłana w postaci zaszyfrowanej, dzięki zamkniętej reprezentacji symbolu klucza lub kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki. Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Twoje prawa

Masz następujące prawa przyznane przez prawodawcę europejskiego w zakresie dyrektyw i rozporządzeń. Jeśli chcesz skorzystać z jednego z poniższych praw, po prostu napisz do nas na adres podany powyżej.

 • Prawo do potwierdzenia i prawo do informacji – z przyjemnością potwierdzimy, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie to dane i w jakim celu będą przetwarzane.
 • Prawo do sprostowania – jeśli przechowywane przez nas dane są nieprawidłowe, oczywiście z przyjemnością je poprawimy.
 • Prawo do usunięcia – jeśli życzysz sobie usunięcia swoich danych osobowych, spełnimy Twoje żądanie w zakresie, w jakim będzie to prawnie możliwe. Jeśli dane będą musiały być przechowywane ze względów prawnych, zostaną one zablokowane. Dane nie są już wtedy dostępne do dalszego wykorzystania.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – jeśli chcesz ograniczyć wykorzystanie, spełnimy Twoje żądanie w zakresie, w jakim będzie to prawnie możliwe.
 • Prawo do cofnięcia – jeśli chcesz cofnąć jakąkolwiek zgodę, którą już wyraziłeś, podejmiemy odpowiednie kroki w odpowiedzi na Twoją prośbę.
 • Prawo do sprzeciwu – jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. w zakresie, w jakim istnieją ku temu powody, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym drugim przypadku masz ogólne prawo do sprzeciwu, które zrealizujemy bez określania konkretnej sytuacji. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, po prostu wyślij wiadomość e-mail na adres info@rom.be

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności.